กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – |เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560 ฟรี!!


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/35819/ หรือ
เรื่อง: เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560 ฟรี!!


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ได้เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560 ในสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมผ้า ช่างแต่งผมบุรุษ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ และพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางด้านการช่างก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559
นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 20 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพพนักงานขับรถยนต์ โดยการฝึกอบรมทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7557-0543 ในวันและเวลาราชการ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments