กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

“กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/35551/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,690-11,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. – 18 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การขาย การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
ตำแหน่งพนักงานบริการ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
(4) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง
พนักงานขับรถยนต์
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการ ดังนี้
ก. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
(2) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์
(3) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง
ข. สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
– ทดสอบการขับรถยนต์นั่ง หรือรถตู้ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
พนักงานบริการ
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี และการติดต่อประสานงาน
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง

สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2559 สอบ กระทรวงการคลัง 59 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments