สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้- |เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม

“สำนักงานประกันสังคม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35447/ หรือ
เรื่อง: เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

บอร์ดสปส. เห็นชอบเพิ่มวงเงินทำฟัน900บาทต่อปี เริ่ม12ส.ค.นี้ พร้อมนำร่องสถานพยาบาล-คลินิก30จังหวัด-ไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส. )ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์เสนอให้เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันต กรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่อยากให้เพิ่มวงเงิน 1,200 บาทต่อปี แต่การเพิ่มวงเงินต้องคำนึงถึงกรอบค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ต้องเพิ่มขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าทำฟันไปก่อนนั้นขณะนี้สปส.ได้เปิดรับสมัคร สถานพยาบาลหรือคลินิกเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ซึ่งจะนำร่องสถานพยาบาลและคลินิคใน 30 จังหวัด หลังจากนั้นก็จะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดสปส. ยังได้พิจารณาเรื่องการให้บริการเรื่องทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟัน โดยเห็นว่าไม่ใช่การรักษาโรคทางช่องปาก จึงไม่สามารถนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งสปส.จ่ายให้แก่โรง พยาบาลในระบบประกันสังคมในรูปแบบของเหมาจ่ายรายหัวเป็นรายปี เนื่องจากเป็นเรื่องของการทำฟันโดยเฉพาะ ส่วนการรักษาโรคในช่องปากนั้นสามารถนำไปรวมกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ระบบประกันสังคมได้โดยให้ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ การรักษาพยาบาล

แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/707841

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments