กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 2 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34440/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 31 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : รับ ส่งหนังสือภายใน-ภายนอก กรมควบคุมมลพิษ ทุกประเภท โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดเก็บสำเนาหนังสือ
คัดแยด บันทึก เอกสาร เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำบันทึก จัดซื้อ จัดจ้าง
ตรวจสอบสถานะการทำงานของจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
บันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์ ข้อมูลตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
บันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำฝนและ Filter Pack จากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศ หญิง และ ชาย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (หนังสือรับรองการผ่านงาน)
วิธีสมัคร : ด้วยตนเอง ชั้น ๙
กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ พหลโยธิน ๗ สามเสนใน พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
ผู้ประสานงาน : อารญา ทูคำมี [oo_iyashi@hotmail(dot)com] สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0-2298-2350
ระยะเวลารับสมัคร : 02-May-16 ถึง 31-May-16

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 ehenbook.com กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments