มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 25 เม.ย. -13 พ.ค. 2559 |นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34385/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 13 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านวารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถานีวิทยุกระจายเสียง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ควบคุมการออกอากาศ
๒. บันทึกเสียงรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุ
๓. ผสมเสียงและตัดต่อรายการ สารคดี หรือ Spot และ Jingle ต่าง ๆ ของทางสถานีวิทยุ
๔. เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการตัดต่อรายการ
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการเขียน Web Site

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments