สคบ เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -29 มี.ค. 2559 |ผู้ปฏิบัติงานรับสาย,ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์,พัสดุ,การเงินและการบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

สคบ

“สคบ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34107/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานรับสาย,ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์,พัสดุ,การเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 29 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สคบกรุงเทพมหานคร

สคบ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจนท.ผู้ปฏิบัติงานรับสาย , จนท.ให้คำปรีกษาและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ , จนท.พัสดุ และ จนท.การเงินและการบัญชี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสาย ( Agent )
ประจำกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 2301-1
_ _ _________________________________________________________ _ _

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 2301-3
_ _ _________________________________________________________ _ _

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจำส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประจำส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี สำนักเลขานุการกรม ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี )
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480
_ _ _________________________________________________________ _ _

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

สมัครงาน สคบ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สคบ รับสมัคร สอบ สคบ2559 สอบ สคบ 59 สคบ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สคบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments