สำนักจัดการคุณภาพน้ำ เปิดรับสมัครสอบ 29 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

“สำนักจัดการคุณภาพน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33624/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักจัดการคุณภาพน้ำกรุงเทพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ดังนี้
1. การจัดการเหมืองแร่
2. การนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์
3. การกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม ปฐพี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
วิธีสมัคร : ส่งเอกสาร ประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน วิธีการรับสมัคร ส่ง e-mail : keng.kan18@gmail.com
ผู้ประสานงาน : กัญญกาญจน์ ปภัสสรศิริ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม [keng(dot)kan18@gmail.com] สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0-2298-2166

สมัครงาน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ งานราชการ กรุงเทพ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ รับสมัคร สอบ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ2559 สอบ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ 59 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักจัดการคุณภาพน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments