มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 14 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |นักวิชาการศึกษา (ป.ตรีทุกสาขา)


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/33567/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 5 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพ

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานพัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค์
๒. งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา
๓. งานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและโลกทัศน์พัฒนาให้แก่นักศึกษา
๔. งานการบริการและสร้างสรรค์สังคม
๕. งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๖๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ ให้แก่นักศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบปฏิบัติ (คะแนน ๔๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments