สปสช. –  เพิ่มยา 18 รายการเข้าสิทธิ “บัตรทอง” ยาเอดส์ มะเร็ง วัคซีนโปลิโอ ฯลฯ


ฝากประชาสัมพันธ์

สปสช.

“สปสช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32741/ หรือ
เรื่อง: เพิ่มยา 18 รายการเข้าสิทธิ “บัตรทอง” ยาเอดส์ มะเร็ง วัคซีนโปลิโอ ฯลฯ


บอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มยา 18 รายการเข้าสิทธิบัตรทอง

ทั้งยารักษาเอดส์ มะเร็ง วัคซีนโปลิโอ ฯลฯ

เภสัชกรหญิง เนตรนภิศ สุชนวณิช รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช.ได้มีมติเพิ่มยา 18 รายการเข้าสิทธิประโยชน์บัตรทองโดยมียาที่สำคัญ อาทิ

ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มยาจำนวน 18 รายการ ให้แก่ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช.เสนอ หลังจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเพิ่มรายการยาใหม่ 18 รายการดังกล่าว เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติในปี 2558 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยยาใหม่ทั้ง 18 รายการ ประกอบด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. วัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดเชื้อตายรูปแบบฉีด (IPV)
 2. วัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์รูปแบบหยอดรับประทาน (OPV) ชนิด Bivalent
 3. ยาโปรคาบาซีน แคปซูล (Procabazine capsule) ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
 4. ยาคาร์มัสทีน (Carmustine inj.) ประกอบการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินและนอนฮอดจ์กิน
 5. ยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด์ (Triamcinolone acetonide) ยาป้ายรักษาแผลเปื่อยในช่องปาก
 6. ยาอิสพากัวลา ฮัสก์ (Ispaghula Husk) ยาเพิ่มกากในทางเดินอาหาร
 7. ยาเพอร์เมทริน 1% (Permethrin1% cream, lotion) ยาทารักษาโลน
 8. ยาเพอร์เมทริน 5% (Permethrin 5% cream ,lotion) ยาทารักษาหิดและโลน
 9. ไอเวอร์เมกติน (Ivermectin tab) ยารักษาโรคหิดที่ใช้ยาทาไม่ได้ผล
 10. ลีวีไทราซีแทม (Levetiracetam) ยารักษาผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ หรือไม่ตอบสนองต่อการใช้ ไดอะซีแพม ลอราซีแพม เฟนีโทอิน ฟีโนบาร์บิทัล และวาลโปรเอท
 11. ยาฟีนอล (Phenol inj.) รักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง
 12. ยาแอลกอฮอล์ (Acetyl alcohol) รักษากล้ามเนื้อหดเกร็ง
 13. อะบาคาเวียร์ (Abacavir tab) ยาต้านไวรัสเอดส์ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไม่ได้ และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 14. ริลพิไวรีน (Rilpivirine tab) ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาทที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยาเอฟฟาไวเรนซ์ได้
 15. ยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต + เอ็มทริซิทานีน + เอฟฟาไวเรนซ์ (Tenofovir disoproxil fumarate + Emtricitabine + Effavirenz Tab)
 16. ยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต + เอ็มตริไซตามีน (Tenofovir disoproxil fumarate + EmtricitabineTab)
 17. ยาสูตรผสมอะบาคาเวียร์ + ลามิวูดีน ( Abacavir+ Lamivudine Tab) กรณีผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาทที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยาเอฟฟาไวเรนซ์ได้
 18. ยาทริปโทเรลิน และยาลูโปรเรลิน อะซิเตท (Triptorelin และ Leuprorelin acetate) รักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก

ทั้งนี้ ภญ.เนตรนภิส ระบุด้วยว่า สำหรับการบรรจุวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทั้ง 2 ตัวนั้น เป็นการดำเนินงานตามนโยบายกวาดล้างโรคโปลิโอขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยวัคซีนชนิดหยอดที่บรรจุใหม่นั้นเป็นการปรับลดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ เหลือเพียงสองสายพันธุ์ ส่วนในกลุ่มยามะเร็งนั้นถือว่าเป็นยาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก และเป็นยาที่อยู่ในโปรโตคอลรักษามะเร็งอยู่แล้ว ขณะที่ยาต้านไวรัสเอดส์ในกลุ่มสูตรผสมส่งผลให้มีราคาถูกลง อีกทั้งเพิ่มความสะดวกต่อผู้ป่วยในการรับประทานยา จึงทำให้สามารถบรรจุในบัญชียาหลักฯ ได้ สำหรับยารักษาแผลในช่องปากนั้นเดิมทีเคบยรรจุอยู่ในบัญชียาหลักฯ มาก่อนแล้วแต่ถูกถอดออกไป แต่ภายหลังมีเสียงจากทันตแพทย์ว่าหายารักษาได้ยาก จึงนำกลับเข้ามาบรรจุอีกรอบ

 • ยารักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นยาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาเดิมได้ เช่น ยา”อะบาคาเวียร์”สำหรับผู้ป่วย เอชไอวีที่ไม่สามารถใช้ยา”เอฟฟาไวเรนซ์”ได้เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงต่อจิตประสาท
 • ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง “โปรคาร์บาซีนแคปซูล” ยารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ที่สำคัญคือวัคซีนชนิดเชื้อตาย (ไอพีวี) สำหรับกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายองค์การอนามัยโลกและ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ แบบหยอด โอพีวี สำหรับการกวาดล้างโปลิโอเช่นกัน ซึ่งยาใหม่ทั้ง 18 รายการ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการของ สปสช.เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ และจะมีผลใช้ได้ในปี งบ59 หรือราวเดือนพฤศจิกายนนี้.สำนักข่าวไทย

แหล่งที่มา: http://social.tnews.co.th/content/163921/

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments