Categories
รายงานพิเศษ

ครม.ไฟเขียว –  เพิ่มข้าราชการใหม่ 1.3 หมื่นอัตรา

ครม.ไฟเขียว

“ครม.ไฟเขียว”

ลิงค์: https://iqepi.com/32651/ หรือ
เรื่อง: เพิ่มข้าราชการใหม่ 1.3 หมื่นอัตรา


ครม.ไฟเขียวเพิ่มขรก.ใหม่ 1.3 หมื่นอัตรา-สธ.นำโด่ง | เดลินิวส์
„เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบการเพิ่มอัตราข้าราชการที่ตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในปีงบประมาณ 2558 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐ(คปร.)เสนอ จำนวน 13,280 อัตรา ประกอบด้วย

1.กระทรวงมหาดไทย 1,000 อัตรา

2.กระทรวงยุติธรรมขอมาใน 2 หน่วยงาน คือกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีการก่อสร้างเรือนจำใหม่ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งได้รับอนุมัติ 1,794 อัตรา จากที่ขอมา 3,767 อัตรา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 343 อัตรา

3.กระทรวงการต่างประเทศ 7 อัตรา

4.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 143 อัตรา จากที่ขอมา 654 อัตรา และ

5.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขอมามากที่สุด 9,863 อัตรา และได้รับการอนุมัติทั้งหมด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยทั้งหมดเป็นอัตราการบรรจุพยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขที่จะให้บริการด้านสุขภาพต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเดียวที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดในการบริหารงาน เนื่องจากสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองในบางส่วน เช่น งบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้จากการรักษาพยาบาล จึงสามารถใช้งบประมาณจำนวนหนึ่ง จ้างบุคลากรแพทย์ และพยาบาลได้เอง “ทั้งนี้ข้าราชการหนึ่งคนต้องใช้งบประมาณถึง 25 ล้านบาท การเพิ่มข้าราชการจำนวนมาก โดยการแปรสภาพจากลูกจ้าง พนักงาน เป็นข้าราชการนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการได้พึงสังวร และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะอย่างในอดีตขึ้นอีก แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขอบรรจุข้าราชการปีหนึ่ง 200-300 อัตรา ก็ว่ากันไปเป็นปี ๆ แต่ไม่ต้องการให้มีลักษณะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอีก เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในภาพรวม”พล.ต.สรรเสริญ กล่าว.“

แหล่งที่มา: อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/351403

Comments

comments