ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ (ป.ตรีทุกสาขา)


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

“ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32544/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปริญญาตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยา

เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความสามารถในการคำนวณต้นทุน และมีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  7. มีบุคลิกและมนุษญสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารสัญญา งานตรวจรับและส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง งานครุภัณฑ์ งานจ้างเหมาบริการรายปี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร งานราชการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับสมัคร สอบ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร2558 สอบ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 58 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร :ตนเอง  

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณ๊ย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2880-9429 ค้อ 3212

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments