ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -25 ก.ย. 2558  พนักงานระดับ 4-5


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน

“ธนาคารออมสิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32537/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานระดับ 4-5
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดงาน
1. ดำเนินการติดตามพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตร ATM บัตร Visa Debit เครื่อง ATM Internet Banking และ Mobile Banking ที่น่าสงสัยและหรือส่อเค้าทุจริต ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ดำเนินการสืบสวน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลการทุจริต พยานหลักฐาน รวมถึงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเหตุการณ์ทุจริต และระบุตัวผู้ทุจริตหรือกลุ่มผู้ทุจริต
3. ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และรายงานรายการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
หน่วยงานที่ประสงค์ ส่วนกลาง
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นควร
2. มีความรู้ด้านการควบคุมและการป้องกันการทุจริต (Fraud Control) ในธุรกิจบัตรเดบิต / บัตรเครดิต / Internet Banking และ Mobile Banking
3. มีประสบการณ์การตรวจสอบ วิเคราะห์ ธุรกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันการทุจริต ในธุรกิจบัตรเดบิต / บัตรเครดิต / Internet Banking และ
Mobile Banking ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และหรือปฏิบัติงานเป็นกะได้
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ
 

สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน2558 สอบ ธนาคารออมสิน 58 ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารออมสิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารออมสิน
สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments