ม.บูรพา -18 ก.ย. 2558  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.บูรพา

“ม.บูรพา”

ลิงค์: https://iqepi.com/32532/ หรือ
เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558 – 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา
(1) เป็นนักกีฬา นักศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(2) เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ และได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ หรือ SPORTACCORD ให้การรับรอง (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)
(3) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(4) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ขอรับทุน
(1) สิทธิ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบถามเพิ่มเติม ๐๓๘ ๑๐๒๐๖๐

แหล่งที่มา: Chonnikarn Namchaiya
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.บูรพา
ประกาศ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments