ธนาคารแห่งประเทศไทย –  ธนบัตร 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32316/ หรือ
เรื่อง: ธนบัตร 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)


ฉบับที่ 41/2558 เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. จะนำธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) ออกใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยธนบัตรชนิดราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จึงออกแบบให้เรื่องราวในธนบัตรแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบให้สวยงาม และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตา สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาดกว้าง 72 มิลลิเมตร และยาว 162 มิลลิเมตร สีโดยรวมเป็นสีน้ำตาล เช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) โดยมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ลายน้ำ พระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัะวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข “๑๐๐๐” ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง
  2. หมึกพิมพ์พิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝง ลายประดิษฐ์สีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตร และภายในมีตัวเลข “1000” ซ่อนไว้
  3. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบแดง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง จะเห็นแถวัวเลข “1000” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เป็นสีเหลือบแดง
  4. แถบฟอยล์ 3 มิติ ผนึกไว้ตามแนวตั้ง ในแถบมีตราสัญญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ เมื่อพลิกธนบัตรไปมา ภายในตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข “1000” เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข “๑๐๐๐”
  5. แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี ฝังในเนื้อกระดาษ มีบางส่วนของแถบปรากฎให้เห็นเป็นระยะเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีม่วงแดงเคลื่อนไหว และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง
  6. สัญลักษณ์สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา เส้นนูนแนวนอนเรียงลดหลั่นกัน นำสู่สัญลักษณ์ อักษรเบรลล์ ที่พิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ 4 ดอก แทนอักษร “T” ที่ย่อจาก Thousand

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่นี้ สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศและธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments