กรมการปกครอง –  เตรียมสอบปลัดอำเภอ 2,523 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง

“กรมการปกครอง”

ลิงค์: https://iqepi.com/31901/ หรือ
เรื่อง: เตรียมสอบปลัดอำเภอ 2,523 อัตรา


การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานระดับอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำการปกครองอำเภอต่างๆ ที่ต้องแบกรับภารกิจจำนวนมากในปัจจุบัน

ขณะนี้ทราบว่า เรื่องการขออนุมัติอัตรากำลังจำนวน 2,523 อัตรา นั้น สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกรมการปกครอง เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของรัฐ (คปร.) โดยจะมีการประชุมเพื่อจะพิจารณาในโอกาสอันเร็วๆ นี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานระดับอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำการปกครอง อำเภอต่างๆ ที่ต้องแบกรับภารกิจจำนวนมากในปัจจุบัน
 
ขณะนี้ทราบว่า เรื่องการขออนุมัติอัตรากำลังจำนวน 2,523 อัตรา นั้น สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกรมการปกครอง เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของรัฐ (คปร.) โดยจะมีการประชุมเพื่อจะพิจารณาในโอกาสอันเร็วๆ นี้

– See more at: http://www.sobkorpor.com/news-id574.html#sthash.gxaCHn0P.dpuf

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments