ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ 18 พ.ค. -15 มิ.ย. 2558  พนักงานอาชีวบำบัด (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31427/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานอาชีวบำบัด (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานอาชีวบำบัด
อัตราเงินเดือน : 12285 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีทักษะ ประสบการณ์ด้านการตัดเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ช่วยนักกิจกรรมบำบัดในการดูแลรักษาผู้ป่วย
– ตัดเย็บผ้ายืดรัดแผลเป็นนูนให้กับผู้ป่วย
– ตัดเย็บอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมให้กับผู้ป่วย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบปฏิบัติ ด้านการตัดเย็บ ,การใช้จักรเย็บผ้าเบื้องต้น
2. สอบสัมภาษณ์

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments