Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ 16 -28 เม.ย. 2558  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

กรมการข้าว

“กรมการข้าว”

ลิงค์: https://iqepi.com/31048/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 28 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 28 เมษายน 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์

          2. ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

          3. ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

          4. สืบค้นข้อมูลและประสานเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

          5. ช่วยจัดเตรียม ดูแล รักษาอุปกรณ์สำหรับการจัดนิทรรศการ การสาธิต การอบรมด้านการแปรรูป

          6. ช่วยควบคุมทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดนิทรรศการ และการแปรรู

          7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

          1. เพศ ชาย/หญิง

          2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

          3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

          4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)  

 อัตราค่าจ้าง     12,000 บาท/เดือน

 วิธีการสมัคร

          สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

สัมภาษณ์งาน  วันที่ 29 เมษายน 2558

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ >>download<<

  2. Resume

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว  เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

  โทรศัพท์ 02-561-4970, 02-561-5360  โทรสาร 02-561-5286 

  >>แผนที่<<

สมัครงาน กรมการข้าว งานราชการ กรมการข้าว รับสมัคร สอบ กรมการข้าว 2558 สอบ กรมการข้าว 58 กรมการข้าว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments