สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บัดนี้ –  ตำรวจเกณฑ์ เริ่ม พ.ค.นี้ 5,000-10,000 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/30877/ หรือ
เรื่อง: ตำรวจเกณฑ์ เริ่ม พ.ค.นี้ 5,000-10,000 อัตรา
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


จากบันทึกข้อความ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานการณ์หน่วยฝึกอบรม..

ด้วย ตร. มีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นตำรวจกองประจำการ (ตำรวจเกณฑ์) ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเบื้องต้นต้องการกำลังพลประมาณ 5,000-10,000 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน พ.ศ.2558 มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 สัปดาห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการฝึกอบรมข้างต้น บช.ค. จึงขอทราบข้อมูลสถานภาพหน่วยฝึกอบรมของทา่นว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 10 ก.ค. 2558 สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้กี่คน โดยกรุณาแจ้งข้อมูลให้ บช.ศ.(ผ่าน สศป.) ทราบภายในวันที่ 26 มี.ค. 2558 เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments