Categories
งานราชการอื่นๆ

สวรส เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.พ. 2558  ช่างประจำอาคาร

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/26799/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างประจำอาคาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประจำอาคาร

 

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประจำอาคาร จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. (ไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิก)
  • มีประสบการณ์งานด้านอาคาร ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 ชั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์เฉพาะในการดูแลอาคารสถานที่หรือห้องประชุมและมีที่พักใกล้อาคารสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • หากมีงานต่อเนื่องวันหยุดราชการหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และพร้อมเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดของงาน

ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารให้สภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสานงานและติดตามบริษัทที่มีข้อผูกพันการดูแลและบำรุงรักษาอาคารตามสัญญา

ดูแลและอำนวยความสะดวก ส่วนสำนักงาน งานห้องประชุมชั้น 6 และการใช้พื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดทำรายงานการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หนักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

 

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : sunisa@hsri.or.th โทรศัพท์ 0 2832 9234 สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.hsri.or.th

คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส 2557 สอบ สวรส 57 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments