Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บัดนี้ –  ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการ 19,686 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/26413/ หรือ
เรื่อง: ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการ 19,686 อัตรา
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการสังกัด สอศ. เพิ่มเติม จำนวน 19,686 อัตรา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


1.ขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 ปี 2556-2559 อีก 7,455 อัตรา จำแนกเป็นผู้ทำหน้าที่สอน 5,677 อัตรา และสนับสนุน จำนวน 1,778 อัตรา

2.ขอกำหนดอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 4 ปี 2560-2564 จำนวน 12,231 อัตราจำแนกเป็นผู้ทำหน้าที่การสอน 9,250 อัตรา และสนับสนุน 2,981 อัตรา

ดร.ชัยพฤกษ์ บอกด้วยว่า ที่ผ่านมา สอศ.มีปัญหาขาดครูมานานถึง 21 ปี ตั้งแต่ปี 2536-2557 เพาะมีการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นมาใหม่ 132 แห่ง แต่ก็ไม่เคยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังครูให้แก่วิทยาลัยดังกล่าว

Comments

comments