Categories
งานราชการอื่นๆ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ม.ค. 2558  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/25577/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์
2. อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี
3. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลการให้บริการห้องการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อิศระ ยุกตะนันทน์ ให้ สามารถเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2. ดูแล เปิด ปิด ห้องการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อิศระ ยุกตนันทน์ ให้ตรง ตามนโยบายที่กำหนด
3. สามารถทำงานล่วงเวลาราชการหลัง ๑๖.๓๐ น. ได้ เมื่อได้รับมอบหมาย
4. ดูแลประสานงานการเข้าใช้ห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ
5. ให้คำปรึกษา ชี้แนะ เกี่ยวกับปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware หรือ Software ที่เกี่ยวข้อง
6. คอยให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่มีปัญหาในด้านการใช้งาน เมื่อเข้า มาใช้ห้องการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อิศระ ยุกตนันทน์
7. ดูแล รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไข เมื่อ เกิดปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Software ที่เกี่ยวก้อง
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียในห้องการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อิศระ ยุกตนันทน์และทำการแก้ไข
9. จัดสรรทรัพยากรภายในห้องการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อิศระ ยุกตนันทน์ ให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและพอดีต่อผู้มาใช้บริการ
10. ตรวจสอบไวรัสในแต่ละเครื่องที่เปิดให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อตรวจพบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบภาคปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย ๑ ปี
2. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. สามารถซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
เช่น Photoshop, Web browser, Microsoft office/Windows
หรือโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

Comments

comments