งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.พ. 2558  ปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการและการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6