กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.พ. 2558  ปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการและการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments