Categories
งานราชการอื่นๆ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -9 ม.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/23246/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติศาสตรบัณฑิต และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.นักวิเทศสัมพันธ์
-คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. งานดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข บันทึก สำเนา แจกจ่าย ตอบรับ เอกสาร
3. ดำเนินการขั้นตอนตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จัดทำ แจกจ่าย
บันทึก ประสานงาน จัดแฟ้ม
4. งานบริหารงานทั่วไปในระบบบริหารคุณภาพ ISO
5. งานประสานงานเชิงนโยบาย

——————————-
นักวิเทศสัมพันธ์
1. ดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยน ระยะสั้น ๓ เดือน The IDCMR Scholarship
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)ประจำปี
3. โครงการฝึกอบรมไทย – ลาว
4. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments