Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย บัดนี้ –  ฟรี!! บันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/22672/ หรือ
เรื่อง: ฟรี!! บันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ดาวน์โหลด บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 คลิกที่นี่

บัญชีครอบครัว บันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2558 ดีสำหรับการบันทึกเพื่อสรุปในปลายปี และดียิ่งกว่าหากใช้เพื่อการวางแผน เพื่อให้ทราบสภาวะการเงินปัจจุบันของตนเอง และจะวางแผนในการบริหารบัญชีอย่างไร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จริงที่ว่า..เงินเก็บไว้ไม่เน่า ก็ไม่เน่าจริงๆ แต่ด้อยค่าได้ครับ มูลค่าของเงินจำนวน 3 บาทในอดีต อาจจะเท่ากับเงินจำนวน 10 บาทในปัจจุบัน เมื่อค่ารถสองแถวปัจจุบันเก็บในอัตราคนละ 10 บาท เงิน 3 บาทที่ออมไว้ในอดีตเมื่อนำออกมาใช้ใน พ.ศ.ปัจจุบัน ไม่พอจะขึ้นรถสองแถว คุณครู ม.ปลาย ของผมสอนจำขึ้นใจเลยครับ

จึงอาจใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วยเสริมในการบริหารเงินออมให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ไม่ให้ด้อยมูลค่าไปตามกาลเวลา อนาคตจะได้.. มั่งคั่ง มั่นคง และ ยั่งยืน

ที่เหลือก็แค่..ทำใจให้แข็งๆ ครับ อะไรที่ไม่จำเป็น ไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งซื้อ ใช้เงินในอนาคตอย่างเหมาะสม จริงๆ น่าเอาบทสวดมนต์ให้ดาวน์โหลดด้วย อะไรไม่จำเป็นก็..ยุบหนอ พองหนอ ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ทั้งหลายคือสิ่งสมมติ แล้วก็ซื้อไปก่อนที่เหลือค่อยว่ากัน เก็บเงิน^^

Comments

comments