Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ 13 พ.ย. -15 ธ.ค. 2557  โปรแกรมเมอร์,ผู้ประสานงานโครงการ,จท.ข้อมูลสารสนเทศ,จท.การเงินและบัญชี,จท.ธุรการ,ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลการติดตามประเมินผล

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18463 หรือ
ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์,ผู้ประสานงานโครงการ,จท.ข้อมูลสารสนเทศ,จท.การเงินและบัญชี,จท.ธุรการ,ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลการติดตามประเมินผล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ

ตำแหน่ง
๑. โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๒ อัตรา
๒. ผู้ชำนาญการด้านขัอมูลและติดตามประเมินผล จำนวน ๓ อัตรา
๓. ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๒ อัตรา
๔. เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๕. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค 2557 สอบ กรมควบคุมโรค 57 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมโรค :ตนเอง  

สถานที่รับสมัคร ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ชั้น๑ อาคาร๗ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร ๐๒-๕๙๐-๓๘๒๘-๙ โทรสาร ๐๒-๙๖๕-๙๑๕๓ คัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 16 ธ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments