Categories
งานราชการอื่นๆ

สคบ. เปิดรับสมัครสอบ 14 -21 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

“สคบ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17818 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 21 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2) 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          (1) หลักฐานการศีกษา และใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          (2) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          (3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
          (4) อื่นๆ ถ้ามี เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2143-0437 (คุณสุรีย์รัตน์  กระตุปัญญา)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ

สมัครงาน สคบ. งานราชการ สคบ. รับสมัคร สอบ สคบ. 2557 สอบ สคบ. 57 สคบ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments