Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -25 พ.ย. 2557  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17774 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ในตำแห่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

สัญชาติไทย
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิกต่าง ๆ ได้
มีความรู้และใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
มีความรับผิดชอบ, มีจิตบริการ, ทำงานเป็นทีมและมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
หากมีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน1 ฉบับ
หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
สำเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

— รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 —

วิธีการคัดเลือก

ทดสอบภาคข้อเขียน และ/หรือภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ได้ที่:
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อาคาร วช. 3 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 475, 444
e-mail: contactnrct.go.th

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments