Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สอศ. บัดนี้ –  อาชีวะเฮ!ขอ”ศาสตราจารย์”ได้ ก.ค.ศ.เคาะอัตรา”19″สถาบัน “190”อาจารย์ไม่ต้องมี”ตั๋วครู”

“สอศ. บัดนี้ –  อาชีวะเฮ!ขอ”ศาสตราจารย์”ได้ ก.ค.ศ.เคาะอัตรา”19″สถาบัน “190”อาจารย์ไม่ต้องมี”ตั๋วครู””

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15794 หรือ
เรื่อง: อาชีวะเฮ!ขอ”ศาสตราจารย์”ได้ ก.ค.ศ.เคาะอัตรา”19″สถาบัน “190”อาจารย์ไม่ต้องมี”ตั๋วครู”
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติอนุมัติให้กำหนดกรอบอัตรากำลังในสถาบันการอาชีวศึกษาในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ได้แก่ 1.กรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสถาบันการอาชีวศึกษาระยะที่ 1 จำนวน 19 แห่ง แห่งละ 14 อัตรา รวม 266 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาบัณฑิต อาทิ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปหรือเจ้าพนักงานธุรการ นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชีหรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น ซึ่งการกำหนดกรอบอัตรานี้ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ในภาพรวม และไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีและมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า 2.กรอบอัตรากำลังคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะที่ 1 ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว จำนวน 18 แห่ง โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ประเภทวิชาละ 5 อัตรา รวม 190 อัตรา อาทิ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกรอบอัตรากำลังกลุ่มนี้ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

“หลังจากที่ ก.ค.ศ.อนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้ว สอศ.จะต้องไปเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค(2) และตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อนำตำแหน่งมาเกลี่ยกันเอง ไม่ได้ตำแหน่งเพิ่ม เช่น กรณีที่เป็นข้าราชการในตำแหน่งที่กำหนดกรอบใหม่ หากจะไปอยู่ ก็ตัดโอนตำแหน่งตามตัวไปเลย หรือกรณีที่เป็นอาจารย์ จะเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการครูเป็นอาจารย์ ขึ้นกับผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและต่อไปจะออกกฎหมายเพื่อให้สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นโฉมหน้าใหม่ของอาชีวศึกษา” นายชัยพฤกษ์กล่าว 

ที่มา: มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1412225228

Comments

comments