Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ 1 -10 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักวิจัย

“กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ 1 -10 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักวิจัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15724 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการเกษตร หรือการตลาด (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร)
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านการเกษตร หรือคหกรรมศาสตร์ (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย)
4. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านลา่ง)
2. Resume

หลักฐานประกอบการสมัคร (นำส่งในวันสัมภาษณ์งาน)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2557

ติดต่อ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 02-561-4970 , 02-561-5253 โทรสาร 02-561-5286 >>แผนที่<<

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และแจ้งวันและเวลาสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ในเว็บไซต์ brpd.ricethailand.go.th

สมัครงาน กรมการข้าว งานราชการ กรมการข้าว รับสมัคร สอบ กรมการข้าว 2557 สอบ กรมการข้าว 57 กรมการข้าว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Comments

comments