Categories
งานราชการอื่นๆ

กยศ เปิดรับสมัครสอบ 16 -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

“กยศ เปิดรับสมัครสอบ 16 -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15574 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 25 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล สรุปข้อมูล หรือปฏิบัิตงานเลขานุการ เช่น งานร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระัดบรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กยศ งานราชการ กยศ รับสมัคร สอบ กยศ 2557 สอบ กยศ 57 กยศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง  mail  email  

ดาวน์โหลด» ประกาศ | ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ก.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments