Categories
งานราชการอื่นๆ

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 11 -25 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)

“มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 11 -25 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15466 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 25 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๒๐๐ คะแนน)

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)

– ความรู้เกี่ยวกับงานกีฬา

– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

ทักษะ/สมรรถนะ :

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กทม. มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2557 สอบ มทร.พระนคร 57 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments