Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)

“กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15455 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การจัดทำระเบียบ
เอกสารงานสารบัญ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและทะเบียนพัสดุสำนักงาน จัดเตรียมเอกสารการประชุม รายงานการประชุม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเครือข่ายผู้ประสานงานในพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ: นักจัดการงานทั่วไป
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
– เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
– มีประสบการด้านประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้
– มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร:
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นเพศชาย 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ การฝึกงาน เป็นต้น

สมัครงาน กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี งานราชการ สงขลา กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี 57 กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาส่งใบสมัคร ไปที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้ ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กันยายน 2557 ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 086 602 4158 (นางกรรณิการ์ บุตรเอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments