Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ส.ค. 2557  ด้านวิชาการ

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ส.ค. 2557  ด้านวิชาการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15245 หรือ
ตำแหน่ง: ด้านวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการด้านวิชาการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง)
ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
– จบปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
– สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาและประสานงาน
– ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือนนับจาก วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  email  

วิธีการสมัคร
๑.สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง
๒. สมัครทางอีเมลล์ โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ : anuchataggie11@gmail.com หรือ chompu.song@gmail.com

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง
หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณชมพูนุทหรือคุณอนุชาติ
ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments