Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 8 -22 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 8 -22 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15104 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,440-9,440
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 22 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2557

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

1)ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
สาขา เคมี จำนวน 3 อัตรา
สาขา ชีววิทยา/จุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,440 บาท

2)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พาณิชยกรรม
อัตราเงินเดือน 8,440 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1)สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2)สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
3)รูปถ่าย จำนวน 2 รูป

สถานที่ยื่นใบสมัคร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2557

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 416
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 408

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2557 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments