Categories
งานมหาวิทยาลัย

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา

"ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14273 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบ สำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานบริการการศึกษาและประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประสานงานการรับนักศึกษา สื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการสอน และบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ประสานงานการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ประสานงานกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดส่งเอกสาร และข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหรือร่วมดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
4. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
4. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ นครปฐม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments