Categories
งานราชการอื่นๆ

มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ 1 -30 มิ.ย. 2557  นักบริหารงานบุคคล

"มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ 1 -30 มิ.ย. 2557  นักบริหารงานบุคคล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14033 หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 30 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทะเบียนประวัติบุคลากร
2. ดำเนินการ ตรวจสอบ ตรวจทาน ประสานงานในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร และหนังสือรับรอง
3. ประสานงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานบริหารงานบุคคล
4. การจัดงานประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. Ms. Office
2. ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ จับประเด็น สรุปความ และจัดทำสารสนเทศ
4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี งานราชการ กรุงเทพ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร สอบ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557 สอบ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี 57 มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments