Categories
รายงานพิเศษ

ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก –  

"ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก –  "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13748 หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เมื่อเวลา 06.30 น.ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้แพร่ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก อ่านประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ "ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน และสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยรวมนั้น
       
       "เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป
       
       "กองทัพบกนั้นมุ่งหวังที่จะนำพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองอัน เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน โดยเร็วที่สุด ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายนั้น หยุดการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนโดยเร็ว อำนาจตามความในมาตราต่างๆ ของ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 2457 นั้น จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าตื่นหระหนก ยังคงทำหน้าที่ปฏิบัติงานไปตามปกติทุกประการ ทั้งนี้ กองทัพบกมุ่งหวังที่จะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงโดยเร็ว สวัสดี"

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

      วันนี้ (20 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.41 น. กองอำนวยการรักษาความสงบ (กอ.รส.) ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 2 เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด โดยระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันการกระทรบกระทั่งระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน รามทั้งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.กฏอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ยุติการเคลื่อนย้ายมวลชนไปยังที่ต่างๆ โดยให้ชุมนุมอย่างสงบในพื้นที่เดิม ดังนี้ 1. กปปส.ให้ชุมนุมที่ ถ.ราชดำเนิน และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ นปช.ให้ชุมนุม ณ ถ.อุทยาน

       วันนี้ (20 พ.ค.) กองอำนวยการรักษาความสงบ (กอ.รส.) ออกคำสั่งฉบับที่ 6 เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชน โดยระบุว่า เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ ในการนำความสงบสุขคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.กฏอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน ระงับการถ่ายทอดออกอากาศดังนี้
       
       1.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอ็มวี 5 2.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น 3.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ยูดีดี 4.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอเชียอัพเดท 5.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี 6.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล 7.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย 8สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี 9.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ 10.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอเอสทีวี และ 11.สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นตามกฏหมายที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สมัครงาน ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก งานราชการ ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก รับสมัคร สอบ ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก 2557 สอบ ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก 57 ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ผบ.ทบ.อ่านประกาศกฎอัยการศึก :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments