ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 26 มี.ค. -21 เม.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

"ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 26 มี.ค. -21 เม.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13313 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มี.ค. – 21 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินและหมายเหตุประกอบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำงบการเงินในภาพรวมประจำปี
– ประสานงาน และติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำงบการเงินในภาพรวม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งที่ได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกียวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
– มีความรู้ ด้านระบบฐานข้อมูล
– ใช้คำสั่ง macro ใน Excel ได้
– มีความเข้าใจในการใช้คำสั่งในภาษา SQL ใน Microsoft Access ในการรายงาน
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล, การใช้คำสั่ง macro ใน Excel ได้, มีความเข้าใจในการใช้คำสั่งในภาษา SQL ใน microsoft access ในการรายงานได้


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง และสาขาการเงินการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการจัดทำรายละเอียดการทำบัญชีกุ้ยืม จัดทำงบกระทบยอดบัญชี วิเคราะห์รายการบันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท
– ประสาน และติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี

สมัครงาน ก.ค.ศ. งานราชการ ก.ค.ศ. รับสมัคร สอบ ก.ค.ศ. 2557 สอบ ก.ค.ศ. 57 ก.ค.ศ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.ค.ศ. :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 28 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 02 พ.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ก.ค.ศ. คลิกที่นี่

Comments

comments