Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

เตรียมเสนอรัฐบาลห้ามรถอายุเกิน7-10ปีวิ่งในพื้นที่กทม. หากนำเข้ามาวิ่งต้องเสียภาษีเท่ารถใหม่ ( – ต.ค. 2556)

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยเตรียมเสนอรัฐบาลห้ามรถอายุเกิน7-10ปีวิ่งในพื้นที่กทม. หากนำเข้ามาวิ่งต้องเสียภาษีเท่ารถใหม่

พล.ต.ต. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า เตรียมการเสนอโครงการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ต่อรัฐบาล อาทิ รถอายุเกิน 7-10 ปี ห้ามนำเข้ามาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งหากนำเข้ามาวิ่งจะต้องเสียภาษีเทียบเท่ารถใหม่ โดยดครงการดังกล่าวได้แนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมี16 โครงการเร่งด่วนงานจราจรที่ต้องรีบดำเนินการประกอบด้วย 1.โครงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับรถจอดผิดกฎ จะไม่ล๊อกล้อแต่จะยกรถไปที่ สน.แทนโดยผู้ทำผิดต้องเสียค่าปรับ และเสียค่ายกรถด้วย เช่น ห้ามจอดในที่ห้ามฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท รวมทั้งเสียค่าเคลื่อนย้าย 500 บาท และค่าดูแลอีกวันละ 200 บาท 2.โครงการผู้พิทักษ์ถนน โดยจัดระบบอาสาสมัคร มาคอยดูแลถนน และจัดชุดตำรวจประจำถนนคอยดูแลถนนให้ปลอดการการะทำความผิดจราจร 3.โครงการระดมแก้ปัญหาจราจรในถนนสายหลัก 10 สายที่มีปัญหารถติดขัด โดยจัดระบบเฝ้าระวังการกระทำผิด และกำชับให้ผู้ขับขี่ไม่ทำผิดจราจรและบังคับใช้กฎหายเด็ดขาดจะทำให้การจราจร ไม่ติดขัด

4.โครงการจัดการปัญหาน้ำท่วงขัง โดยจัดชุดแก้ไขน้ำท่วมขังมีเครื่องสูบน้ำระดมสูบ แก้ไขปัญหาทันทีโดยสั่งการให้มี สน.ละ1 ชุดแก้ใขปัญหารถติดขัด 5.โครงการเมาไม่ขับภาค 2 ตอนเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจราจรจะปฏิบัติเชิงรุกจะออกไปตรวจบริการ หน้าสถานบริการ ถ้าเมาเกินจะแนะนำไม่ต้องขับขี่รถแต่จัดหารถสาธารณะให้กลับบ้านปลอดภัยจะ สามารถลดอุบัติเหตุได้มาก ส่วนการตรวจเมาไม่ขับ (ภาค1) ยังมีบนท้องถนนอย่างเข้มข้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6. โครงการสัมนาแก้ไขปัญหารถติดใน กทม.จัดสัมนาตำรวจจราจร ผู้ขับขี่ รถสาธารณะ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วนำผลมาแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดยจัดให้เต็มรูปแบบนำภาคประชาชนและผู้ขับขี่รถรวมผู้เกี่ยวข้องมาสัมนา 7. โครงการบังคับใช้กฏหมายโดยเทคโนโลยีวงจรปิด และเปรียบเทียบปรับทางอิเล็กทรอนิคจะใช้ระบบบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็น รูปธรรม 8. โครงการจัดตั้งศาลจราจรในกรุงเทพมหานคร (นำเสนอรัฐบาล) จะสามารถบังคับใช้กฎหมายจราจรได้อย่างเป็นระบบเพื่อสอดรับกับโครงการข้างต้น

9.โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการบก.02 ให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานศูนย์ควบคุมสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากของเก่าใช้มา 30 ปี ชำรุดและล้าสมัย 10. โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาจราจรเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 11. โครงการเหลื่อมเวลาทำงานภาครัฐ-เอกชน (นำเสนอรัฐบาล) เนื่องจากการวิเคราะห์เวลาเด็กนักเรียนกทม.ส่วนมาก ตื่นตี 5 มาถึงโรงเรียน 6 โมงต้องรอ 2 ชั่วโมงเข้าเรียนจึงควรปรับเวาลาเรียนขึ้นมา 07.00, ราชการ 08.00 เอกชน 10.00

12. โครงการนำทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหาจราจรภาครัฐ เอกชน กระทรวงคมนาคม สนข. กทม ขนส่ง กรมทาง การทางพิเศษ ร้านค้ารถ ร้านค้าสุรา ร้านค้า บริษัทก่อสร้าง  ฯลฯ มาร่วมแก้ไขปัญหาจราจร 13. โครงการประชาสัมพันธ์ จราจร นำงานปชส. มานำการจราจร วารสารจราจร เว็บไซต์ สื่อมวลชนทุกแขนง ฯลฯ

 

14. โครงการป้องกัน รถติด และอุบัติเหตุ ในท่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง 15. โครงการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบรองรับ การปรับอิเล็กทรอนิค เพื่อรองรับศาลจราจร 16.โครงการถวายปลอดภัย และโครงการพระราชดำริ ฯลฯ

ที่มา: เว็บไซต์ posttoday.com

Comments

comments