Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
– ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน)
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office ได้ดี
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารทางเว็บไซต์

วิธีการสมัครงาน  คณะนิติศาสตร์  :

คณะนิติศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๐๑๗ ต่อ ๓๒๕ และ http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments