Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สอบท้องถิ่น 2556 หลักสูตรการสอบ ภาค ก.+ข.

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: หลักสูตรการสอบ ภาค ก.+ข.
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 7,911
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

 1. สำหรับการเตรียมสอบท้องถิ่น หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิเบื้องต้นกันแล้ว สิ่งต่อไปที่อยากแนะนำคือ ให้ตรวจเช็คความพร้อมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่ท่านได้เลือกไว้ในใจ ข้อมูลต่างๆ ที่ผมนำเสนอมาตั้งแต่ต้นสำหรับการสอบท้องถิ่น เพื่อไว้ให้ท่านได้มีข้อมูลสำหรับการ “วิเคราะห์-วางแผนการสอบ” ครับ และนี่คือตัวที่จะทำให้ท่านเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ภาค ก. ก.พ. กับ ภาค ก. ท้องถิ่น ท่านอาจจะทำข้อสอบภาค ก. ก.พ. ผ่าน แต่เมื่อมาสอบท้องถิ่น..”ไม่แน่” ว่าจะผ่านนะครับ เพราะจะเห็นหัวข้อในหลักสูตรการสอบภาค ก. ท้องถิ่น เพิ่มเติมจากส่วนที่มีในหลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. นั่นคือ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ที่มาแบ่งปันสัดส่วนคะแนนภาค ก. ไป ถึง 50% และเนื้อหาส่วนนี้เยอะมาก แต่เวลาสอบอาจจะออกในหัวข้อย่อยเพียงไม่กี่ข้อ

  นอกจากจะทราบจำนวนอัตราของแต่ละตำแหน่ง ต้องเช็คความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับ ว่าในการเตรียมตัวซึ่งสำหรับบางท่านยังไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยกับระยะเวลาเพียงเท่านี้ต้องเร่งสปีดกันนิดนึง เพราะอย่าลืมว่ามีหลายท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบตั้งแต่ปีที่แล้ว ถ้าไม่มีความพร้อมในแต่ละหัวข้อของหลักสูตรการสอบ ไม่ต้องมองไปถึงสอบได้ลำดับต้นๆ เลยเอาแค่ให้ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะหืดจับได้ เพราะในแต่ละหัวข้อเนื้อหาค่อนข้างมาก อย่าลืมนะครับว่าเป็นการสอบภาค ก. และ ภาค ข. พร้อมกัน ไม่ว่าในความเป็นจริงจะจัดสอบวันเดียวกันหรือไม่ก็ตามจะได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ผมยกตัวอย่างถ้าท่านสอบภาค ก. ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถึงจะทำภาค ข. ได้คะแนนมากก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ ถือว่าสอบตก เหมือนกับท่านทำข้อสอบภาค ก. ได้มากผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาค ข. ไม่ผ่านเกณฑ์ และที่สำคัญกว่านั้นที่อยากเน้นย้ำก็คือ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าจะภาค ก. หรือ ภาค ข. ไม่ได้เอาแค่ผ่านเกณฑ์ 60% ผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก หากผิดพลาดสักคะแนนอาจส่งผลให้ท่านได้ลำดับที่ไม่ดีและอาจจะไม่ถูกเรียกเลยจนบัญชีหมดอายุ ฉะนั้นเมื่อทุกคะแนนมีค่าทุกหัวข้อต้องแม่นยำครับ

  เนื้อหาในบทความนี้ส่วนของภาค ก. นำมาจากประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินการจัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะมีประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ไม่เปลี่ยนหรอกครับ) แต่ในส่วนของ ภาค ข. จะรวบรวมมาจากการสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ผ่านมาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ อปท. ต่างๆ ได้จัดสอบ


  หลังจากนั้นลองมาตรวจสอบดูว่าหลักสูตรการสอบเบื้องต้น ซึ่งในส่วนนี้เป็นการประเมินคร่าวๆ จากการสอบครั้งที่ผ่านๆ มาอย่างไรก็ตามต้องรอ “ตรวจสอบอีกครั้ง” กับประกาศรับสมัครสอบตัวจริงซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมออกมา หากผิดพลาดประการใดช่วยแจ้งใน Facebook ผมด้วยนะครับ (คลิกที่นี่) 

  หลักสูตรการสอบท้องถิ่น

  (เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ)

  ภาค ก.

  กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. วิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (หรือที่เรียกกันว่า..คณิตศาสตร์) กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
  2. วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดัง กล่าว
  3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
 1. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนะนำ: สำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. คลิปติวฟรีสอบท้องถิ่น (คลิกที่นี่) เอกสารประกอบข้อสอบและเฉลย(คลิกที่นี่) แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันติวใด ถามว่ารู้จักไหมขอตอบว่าเป็นเพื่อนกับหลายสถาบันติวครับ และช่วยงานเขาบ้างเล็กๆ น้อยๆ เป็นบางครั้งตามความสนิทสนม  ในส่วนนี้เพียงเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์จึงอยากแนะนำ ผิดถูกดีไม่ดีประการใดขอให้แจ้งกับทางเจ้าของลิงค์ บางท่านสอบถามเข้ามาก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะผมไม่ทราบจริงๆ 

ภาค ข.

(ยังไม่สมบูรณ์ กำลังดำเนินการเพิ่มเติมในบางตำแหน่งนะครับ)

No. ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ 1
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 คลิกที่นี่
2. เจ้าหน้าที่การคลัง 3 คลิกที่นี่
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 150 คลิกที่นี่
4. เจ้าหน้าที่ประปา 61 คลิกที่นี่
5. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 173 คลิกที่นี่
6. เจ้าหน้าที่ทะเบียน 8 คลิกที่นี่
7. เจ้าหน้าที่เทศกิจ 13 คลิกที่นี่
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 231 คลิกที่นี่
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 181 คลิกที่นี่
10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 23 คลิกที่นี่
11. เจ้าหน้าที่ป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
158 คลิกที่นี่
12. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 10 คลิกที่นี่
13. เจ้าหน้าที่พัสดุ 230 คลิกที่นี่
14. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 2 คลิกที่นี่
15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 5 คลิกที่นี่
16. เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 3 คลิกที่นี่
17. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน 1 คลิกที่นี่
18. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 11 คลิกที่นี่
19. ช่างเขียนแบบ 46 คลิกที่นี่
20. ช่างเครื่องกล 9 คลิกที่นี่
21. ช่างประปา 2 คลิกที่นี่
22. ช่างผังเมือง 6 คลิกที่นี่
23. ช่างไฟฟ้า 104 คลิกที่นี่
24. ช่างโยธา 297 คลิกที่นี่
25. ช่างศิลป์ 1 คลิกที่นี่
26. ช่างสำรวจ 31 คลิกที่นี่
27. ผดุงครรภ์ 1 คลิกที่นี่
ระดับ 2
1. เจ้าพนักงานการเกษตร 9 คลิกที่นี่
2. เจ้าพนักงานการคลัง 12 คลิกที่นี่
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 544 คลิกที่นี่
4. เจ้าพนักงานประปา 36 คลิกที่นี่
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 406 คลิกที่นี่
6. เจ้าพนักงานทะเบียน 17 คลิกที่นี่
7. ทันตสาธารณสุข 20 คลิกที่นี่
8. เจ้าพนักงานธุรการ 484 คลิกที่นี่
9. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 8 คลิกที่นี่
10. เจ้าพนักงานป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
254 คลิกที่นี่
11. เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน 30 คลิกที่นี่
12. เจ้าพนักงานพัสดุ 645 คลิกที่นี่
13. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คลิกที่นี่
14. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 5 คลิกที่นี่
15. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 คลิกที่นี่
16. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 คลิกที่นี่
17. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 46 คลิกที่นี่
18. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 8 คลิกที่นี่
19. เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 คลิกที่นี่
20. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 274 คลิกที่นี่
21. เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 คลิกที่นี่
22. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 30 คลิกที่นี่
23. เจ้าพนักงานห้องสมุด 2 คลิกที่นี่
24. นายช่างเขียนแบบ 74 คลิกที่นี่
25. นายช่างเครื่องกล 8 คลิกที่นี่
26. นายช่างเครื่องยนต์ 12 คลิกที่นี่
27. นายช่างประปา 2 คลิกที่นี่
28. นายช่างผังเมือง 11 คลิกที่นี่
29. นายช่างไฟฟ้า 61 คลิกที่นี่
30. นายช่างโยธา 568 คลิกที่นี่
31. นายช่างสำรวจ 54 คลิกที่นี่
32. พยาบาลเทคนิค 2 คลิกที่นี่
33. สัตวแพทย์ 22 คลิกที่นี่
ระดับ 3
1. ครูผู้ช่วย 27 คลิกที่นี่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 239 คลิกที่นี่
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 22 คลิกที่นี่
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 คลิกที่นี่
5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 25 คลิกที่นี่
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 216 คลิกที่นี่
7. นักผังเมือง 10 คลิกที่นี่
8. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 10 คลิกที่นี่
9. นักพัฒนาชุมชน 110 คลิกที่นี่
10. นักวิชาการเกษตร 182 คลิกที่นี่
11. นักวิจัยจราจร 1 คลิกที่นี่
12. นักวิชาการการคลัง 21 คลิกที่นี่
13. นักวิชาการเงินและบัญชี 91 คลิกที่นี่
14. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 24 คลิกที่นี่
15. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 31 คลิกที่นี่
16. นักวิชาการวัฒนธรรม 3 คลิกที่นี่
17. นักวิชาการศึกษา 401 คลิกที่นี่
18. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 85 คลิกที่นี่
19. นักวิชาการสวนสาธารณะ 2 คลิกที่นี่
20. นักวิชาการสาธารณสุข 13 คลิกที่นี่
21. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 9 คลิกที่นี่
22. นักวิชาการสุขาภิบาล 84 คลิกที่นี่
23. นักวิทยาศาสตร์ 4 คลิกที่นี่
24. นักสังคมสงเคราะห์ 32 คลิกที่นี่
25. นิติกร 407 คลิกที่นี่
26. บรรณารักษ์ 6 คลิกที่นี่
27. บุคลากร 147 คลิกที่นี่
28. พยาบาลวิชาชีพ 39 คลิกที่นี่
29. เภสัชกร 2 คลิกที่นี่
30. วิศวกรเครื่องกล 1 คลิกที่นี่
31. วิศวกรไฟฟ้า 2 คลิกที่นี่
32. วิศวกรโยธา 153 คลิกที่นี่
33. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 คลิกที่นี่
34. วิศวกรสุขาภิบาล 8 คลิกที่นี่
35. ศึกษานิเทศก์ 8 คลิกที่นี่
36. สถาปนิก 29 คลิกที่นี่
37. สันทนาการ 39 คลิกที่นี่
ระดับ 4
1. นายแพทย์ 1 คลิกที่นี่

 

Comments

comments