Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

แอบดู!! แผนการจัดสอบท้องถิ่น 2556 โดย ม.ราชภัฎสวนดุสิต

เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ

ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกจะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ
  • ภาคเหนือ 2 เขต
   • เขต 1 ลำปาง
   • เขต 2 พิษณุโลก
  • ภาคกลาง 3 เขต
   • เขต 1 กรุงเทพมหานคร
   • เขต 2 นครนายก
   • เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ 2 เขต
   • เขต 1 สุราษฎร์ธานี
   • เขต 2 ตรัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
   • เขต 1 นครราชสีมา
   • เขต 2 อุบลราชธานี
   • เขต 3 อุดรธานี
 • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
 • ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
 • รับสมัครสอบเพียง 15 วัน
 • มีเวลาเตรียมสอบหลังประกาศรับสมัครสอบ 45 วัน

ส่วนของการป้องกันการทุจริตในการสอบ ส่วนตัวคิดว่าก็เหมือนๆ กับการจัดสอบทั่วๆ ไป และท่านใดไม่เคยทราบว่าในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการมีการคัดกรองข้อสอบกันอย่างไรก็ลองอ่านดูนะครับ^^

a1

คลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments

comments