Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลา ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 (ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ)

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิปริญญาเอก วุฒิการศึกษา Ph.D.D.Eng. หรือ E.Sc. ทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล วิศวกรรมแม่น้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมชลประทาน หรือ วิศวกรรมโยธาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีคะแนน TOEFL, CU-TEP และ IELTS (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน ประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาจขอยกเว้นการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) ผลทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   
หลักฐานการสมัคร
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๖๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments