Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ผลสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน)
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments