กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

“กระทรวงสาธารณ

Read more

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (21 – 29 พ.ย. 2556)

กระทรวงอุตสาหกรรม เป

Read more

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน (21 พ.ย. – 29 พ.ย. 2556)

กระทรวงอุตสาหกรรม เป

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานคุมประพฤติ (บัดนี้ – 8 พ.ย. 2556)

กรมคุมประพฤติ เปิดรั

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 9 ต.ค. 2556)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ (17 – 23 เม.ย. 2556)

กรมอนามัยเปิดรับสมัค

Read more

สสจ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ (28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครทหารพราน”

กรมทหารพรานที่ 47 เป

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ “เภสัชกรปฏิบัติการ(รพ.ยะลา)” (12-18 ต.ค. 55)

งานราชการ สำนัก

Read more
Link