• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้นด้วยใบอนุญาตชั่วคราว”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12604 หรือ


  ตามข่าวที่คุรุสภาปรับเกณฑ์การขอ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่เปลี่ยนจากเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนเป็นทุกสาขา แต่แม้ว่าหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว จะไม่สามารถใช้แทน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วยก็ตาม แต่ก็อาจจะเป็นหนทางที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จากเดิมหากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่านั้นหากเลือกการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูแทนการเรียน ป.บัณฑิต จากเสียงลือที่ค่อนข้างหนาหูเมื่อปีก่อนๆ ว่าการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่ในตอนนั้นมีเพียง 9 มาตรฐาน..ยากมาก มาบัดนี้เพิ่มเป็น 11 มาตรฐาน คงต้องไปทดสอบด้วยตนเองดู แต่สอบผ่านทั้ง 11 มาตรฐานก็จะได้เพียงใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จนกว่าจะได้ฝึกสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปี จึงจะสามารถยื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  แต่กรณีที่ขอใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้สามารถสอนในโรงเรียน และระหว่างนั้นก็เรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลา 1 ปี ก็สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยเนื่องจากผ่านการฝึกสอนครบ 1 ปีพอดี ในช่วงระยะเวลาที่เรียน ป.บัณฑิต หรือเรียนเพิ่มสาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา

  สรุปลำดับขั้นตอนกันอีกครั้ง

  ทางเลือกที่ 1

  1. สอบมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐาน หรือ เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  2. ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3. ฝึกสอนในโรงเรียน 1 ปี
  4. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  ทางเลือกที่ 2

  1. ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  2. สอนในโรงเรียน+เรียน ป.บัณฑิต หรือ เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  เกี่ยวกับสายครูผมก็ไม่ชำนาญนักหากผิดพลาดประการใดรบกวนชี้แนะด้วยนะครับ

  57 คุรุสภา เปิดสอคุรุสภา 2557, คุรุสภา 57, ตั๋วครู, ใบอนุญาตชั่วคราว, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน,มาตรฐานวิชาชีพครู


  ฝากประชาสัมพันธ์
 • รายงานพิเศษ

  คุรุสภา ใบอนุญาตชั่วคราว สำหรับ ป.ตรี ทุกสาขา ที่อยากเป็นครู

  “คุรุสภา ใบอนุญาตชั่วคราว สำหรับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่อยากเป็นครู”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12602 หรือ


  เรื่องมีอยู่ว่า.. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 57 บอร์ดคุรุสภา ปรับเกณฑ์การขอ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  เอื้อให้ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา มีโอกาสได้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” อย่างถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์เดิม ซึ่งเดิมทีคุรุสภาออกใบอนุญาตชั่วคราว เพียงเฉพาะผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นซึ่งไม่ใช่วุฒิสายการศึกษาโดยตรงมาเป็นครูได้หากมีความจำเป็นและเน้นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น ก็เป็นการขยายโอกาสให้สถานศึกษาสามารถรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอื่นได้ทุกสาขา แต่ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีโรงเรียนและชั่วโมงสอนแน่นอน จากนั้นคุรุสภาจะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี ต่อได้อีก 1 ครั้ง รวมเป็น 4 ปี โดยภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นๆ จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา เช่น

  • เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต
  • เรียนเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  หากครบ 4 ปี (รวมต่ออายุ 1 ครั้ง) ยังไม่สามารถได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็จะไม่สามารถสอนได้อีก

  เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการประอบวิชาชีพทางการศึกษาในการสมัครสอบครู หรือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูขอกล่าวถึง หนังสือที่ ศธ 5103.3/116 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ชี้แจงหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในความแตกต่างระหว่าง “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” กับ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้ “ใบอนุญาตประกอบการสอน” เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วย เพิ่มเติมจากเดิมที่จะรับเฉพาะผู้ที่ได้รับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เท่านั้น ก็เกิดความสับสนระหว่าง “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” กับ “ใบอนุญาตชั่วคราว” หรือ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” โดยมีการนำใบอนุญาตชั่วคราวไปเป็นหลักฐานแสดงการประกอบวิชาชีพเพื่อสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยแทนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาให้ใช้เพียง ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นในการสมัครสอบหรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

  โดยในประกาศนี้ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่คุรุสภากำหนดไว้ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

   

  หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
  3. ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

  หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ 2 ปี เมื่อครบอายุ 2 ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัิตการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

  การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริาหรสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (3) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำการฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2550

  3. หนังสือรับรองสิทธิ

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก

  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ใบอนุญาตชั่วคราว)

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทงาการศึกษา พ.ศ.2546 คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลกัการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่อขอนุญาตการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

  สมัครงาน คุรุสภา งานราชการ คุรุสภา รับสมัคร สอบ คุรุสภา 2557 สอบ คุรุสภา 57 คุรุสภา เปิดสอบ


  ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและใบอนุญาตชั่วคราว คลิกที่นี่!!

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สอบครูผู้ช่วย 2556 เช็คหลักฐาน สอบครูผู้ช่วย กันดีกว่า

  สำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งได้ลองสมัครสอบเป็นครั้งแรก และยังไม่เข้าใจกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จะใช้เป็นหลักฐานแสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ละใบใช้งานอย่างไร และเมื่อได้มาแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป ลองดูนะครับ มีทั้งหมด 4 ชนิด

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3. หนังสือรับรองสิทธิ
  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547

  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

  หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ 2 ปี เมื่อครบอายุ 2 ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

  การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (3) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำากรฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2550

  2. หนังสือรับรองสิทธิ  

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศกึษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก

  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลักการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปีั นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

  18arrow4 คลิกที่นี่ เพื่อดูหน้าตาของใบอนุญาตประเภทต่างๆ