• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง (11 – 17 ต.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยง
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน: 9,110
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
  อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรอบรู้ – คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  – ทักษะ

  วิธีการประเมิน : –

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – สมรรถนะ

  วิธีการประเมิน : –
  เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 2. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 ต.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ต.ค. 2556
  สอบวันที่: 21 ต.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 22 ต.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์