โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสถิติ (2 – 13 ธ.ค. 2556)

"โรงพยาบาลเลย&q

Read more

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักโภชนาการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข (16 – 25 ก.ย. 2556)

โรงพยาบาลเลย เปิดรับ

Read more

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี (22 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

โรงพยาบาลเลยเปิดรับส

Read more