Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลเชียงคำ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (21 – 29 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •